Resor - All information om Resor
Rikspartidagar i Nürnberg

Nürnbergs Partidagar

Partidagarna i Nürnberg var Nationalsocialisternas årliga stora massmöten som genomfördes. De första partidagarna som Nazisterna genomförde var 1923 i München och samma år hölls partidagar även i Nürnberg.

Efter den misslyckade kuppen så upphörde partidagarna fram till 1926 då de hålls i Weimar och året därefter, 1927, återigen i Nürnberg.

De riktiga partidagarna med gigantiska uppvisningar med hundratusentals människor pågick under september månad varje år mellan 1933 och 1938 från maktövertagandet till andra världskrigets utbrott. Som mest var det uppskattningsvis en miljon deltagare på partidagarna. Partidagarna genomfördes på sju ställen i Nürnberg.

 • Zeppelinerfeld med plats för 300.000 människor
 • Luitpold Hain för 150.000 människor
 • Die Deutsche Stadion (400.000 människor med färdigställdes aldrig fullt ut))
 • Die Grosse Strasse
 • Stadion der Hitlerjugend
 • Kongresshalle (60.000)
 • Märzfeld


Inriktning på de stora partidagarna

Partidagarna i Nürnberg

Varje år hade partidagarna i Nürnberg olika team och inriktning,

 • 1933 - Segerns Rikspartidag - Reichsparteitag des Siegens - efter maktövertagandet
 • 1934 - Viljans Triumf - Reichsparteitag des Willens - där Leni Riefenstahls film Viljans triumf var central
 • 1935 - Rikspartidagarna för friheten - Reichsparteitag der Freiheit - där ännu en film av Leni Riefenstahl var en central del Der tag für freiheit – unser Wehrmacht i vilken militären glorifieras som en viktig del Tysklands nationella frigörelse och återinförandet av värnplikten tidigare under 1935 samt att judarna skulle särbehandlas socialt, rättsligt och politiskt
 • 1936 - Ärans rikspartidagar - Reichsparteitag der Ehre - med temat att återupprätta den tyska äran
 • 1937 - Arbetets rikspartidag - Reichsparteitag der Arbeit - med fokus på att arbeta hårt
 • 1938 - Stortysklands rikspartidag - Reichsparteitag Großdeutschland - där Tysklands annektering (räddning) av Österrikes prisades
 • 1939 - Fredens rikspartidagar - Reichsparteitag des Friedens - var planerade att genomföreas under september med fokus på fred men ställdes in med kort varsel då Tyskland angripit Polen den 1:e september 1939

Under kriget genomföres inga rikspartidagar i varken Nürnberg eller i övriga Tyskland.