Resor - All information om Resor


Miljöpåverkan och koldioxidutsläpp vid resor

De allra flesta sätten att resa påverkar miljön och hur mycket miljöpåverkan beror på beräkningsmodell och färdmedel vid resan. Nedanståend lista är en sammanställning av många källor där någon form av medelvärde tagits fram. Värden kan diskuteras länge men det är förhållandet i CO2-utsläpp mellan trafikslagen som är viktiga.

Koldioxidutsläpp per passagerare och kilometer [gram CO2/pkm]:

Miljöpåverkan och koldioxidutsläpp vid resor
 • Gående - 0 gram CO2 per kilometer
 • Cykel - 0 gram CO2 per kilometer
 • Elcykel ~ 0 gram CO2 per kilometer
 • Tåg - 1 gram CO2 per passagerare och kilometer
 • Tunnelbana - 2 gram CO2 per person och kilometer
 • Spårvagn - 2 gram CO2 per passagerare och kilometer
 • Buss - 50 gram CO2 per passagerare och kilometer
 • Motorcykel - 60 gram CO2 per ekipage och kilometer
 • Färja - 100 gram CO2 per passagerare och kilometer
 • Moped - 110 gram CO2 per ekipage och kilometer
 • Bil - 150 gram CO2 per bil och kilometer
 • Flyg - 180 gram CO2 per passagerare och kilometer

Värdena är ungefärliga värden på CO2-utsläpp utifrån förutsättningar i Sverige som t.ex. hur elen produceras och typ av fordon. Värdena på koldioxidutsläpp varierar naturligtvis med biltyp, färdlängd, hastighet och mycket annat men detta är ungefärliga genomsnittsvärden. För mer detaljer finns på länkarna nedan.Källor gällande koldioxidutsläpp

De källor som används för att uppskatta koldioxidutsläppet per trafikslag är bland annat

Källor gällande koldioxidutsläpp